Diskdesinfektion – Att tänka på

Genom att använda desinfektionsmedel och passande desinfektionsutrustning minimeras riskerna för att bakterier och delvis virus att spridas. Men det handlar inte bara om att köpa rätt produkt – utan att även använda dem rätt. Det är då effekten blir som störst.

Använd desinfektion – Om tvål och vatten inte räcker

Desinfektionsutrustning bör enbart användas om rengöring med tvål och vatten inte når den nivå av säkerhet och rengöring som efterfrågas. Det bör alltså inte ersätta vanlig rengöring och användas flera gånger per dag – om inte det behovet finns.

Ha hemma – men ha kontroll på hållbarheten

Att ha en flaska med ytdesinfektionsmedel samt handdesinfektionsmedel kan vara smidigt. Detsamma gäller en flaska sårdesinfektion. Därmed kan rengöring ske precis när behovet uppstår. Men ha kontroll på hållbarheten. Olika produkter kan ha olika lång hållbarhet och genom att öppna förpackningen förkortas även hållbarhetstiden.

Värmedesinfektion – Enklast och effektivast på saker

Det finns desinfektionsutrustning som rengör med värme. De kan användas för rengöring av enskilda saker och metoden är vanlig inom sjukvården. Fördelen med denna väg till desinfektion är att exakt alla ytor blir rengjorda – på grund av hettan. Dessutom är det betydligt enklare att rengöra på detta sätt mot att använda ytdesinfektion som därmed behöver torkas av över hela produkten.

Gör ren händer och ytor först

Desinfektionsmedel kommer att tappa dess effekt om det används på smutsiga ytor eller händer. Är det smutsigt bör först rengöring ske med vatten eller tvål & vatten. Därefter kan medlet användas för att få bort bakterier och eventuellt virus. Kom ihåg att ytan, efter rengöring, bör torka ordentligt innan diskdesinfektion sker. Lite förenklat går det att utgå ifrån ”syns smutsen ska den först tas bort”.

När sedan ytan ska rengöras behöver medlet torkas med trasa. Det räcker därmed inte med att spraya eller hälla ut medlet över ytan och låta det dunsta – även om viss effekt uppnås.

Följ alltid skyddsföreskrifter och användningsmanual

Vid användning av desinfektionsutrustning är det alltid viktigt att följa gällande skyddsföreskrifter. Det som avgör vilka säkerhetsåtgärder som gäller är både vilken slags utrustning som används samt vilken slags desinfektionsmedel. De starkaste medlen får inte användas utan tillstånd.

Alkoholbaserade medel – inte alltid effektivt mot virus

Det finns flera alkoholbaserade medel som mycket effektivt får bort bakterier. Dessa kan även bekämpa vissa virus – men inte alla. Är det icke-höljförsedda virus kan alkoholbaserade medel ge otillräckligt resultat. Exempel på icke-höljförsedda virus är norovirus samt poliovirus. Bland höljeförsedda virus finns bland annat hepatit B och hepatit C.

Det är alltså viktigt att veta vad som ska bekämpas samt vilken desinfektionsutrustning som ger bäst resultat. Personer som är osäkra bör därmed fråga återförsäljare för att få hjälp med att beställa rätt produkter.

Placering av desinfektionsutrustning

Genom att planera placeringen av desinfektionsutrustningen går det att öka användningen och därmed minimera smittspridning. För hotell, restauranger och exempelvis företagshotell är det mycket fördelaktigt att ställa desinfektionsutrustning precis innanför entrén. Det bör då både vara synligt och enkelt att ta medlet. Helst ska besökarna inte ens behöva röra vid flaskor eller behållare. Det finns exempelvis utrustning som avger desinfektionsmedel bara genom att handen hålls nära och aktiverar en sensor.