Förbered dig inför mötet med begravningsbyrån

I dessa tider när så mycket sker online kan det kännas främmande att gå till en begravningsbyrå utan att först ha förberett dig och kollat upp vad det är som ska hända där och vilka saker du behöver ta ställning till. Det kan kännas chockartat att sitta i möte med en främmande människa och ställas inför en rad olika val och beslut om du inte är förberedd på vad som kommer tas upp. Begravningsbyråerna har tänkt på detta och erbjuder nu något som kallas Begravningsbyrån Online.

Vad är Begravningsbyrån Online?

Begravningsbyrån Online är en tjänst där du kan se olika val som behöver göras. Du kan också se hur mycket de olika alternativen kommer kosta. Tjänsten har ett enkelt upplägg där du kan se olika alternativ och kryssa i det som känns rätt för dig. De första valen handlar om vilken typ av ceremoni du önskar. Ska det vara en klassisk ceremoni, en enkel, eller en begravning utan ceremoni? Vill du att begravningen ska ske enligt Svenska kyrkans ordning, vara borgerlig, eller ska det vara en annan ordning för ceremonin. Efter det kommer frågor om begravningsform och gravplats, och sen följer frågor som rör olika praktiska alternativ och hur utformningen av ceremonin ska se ut. Det gäller allt från transport av kistan samt vilken kista och svepning det ska vara till vad det ska vara för musik och blommor under ceremonin, och om det ska finnas programkort.

Det är en lång rad val, och det är inte alltid lätt att veta vilka val som blir bäst. Genom Begravningsbyrån Online kan du boka tid för ett möte på din begravningsbyrå och när mötet väl sker kommer ni gå igenom de olika valen och om det är något du känner dig osäker på eller vill ändra går det bra. Begravningsbyrån kan ge dig mer information och ändringar kan göras. Begravningsbyrån Online är inte tänkt som ett sätt att skapa ett bindande kontrakt, utan som en möjlighet för dig att förbereda dig inför mötet med begravningsbyrån.

Finns Begravningsbyrån Online hos alla begravningsbyråer?

Nej, än så länge kan du inte räkna med att alla byråer har den här tjänsten. Många har den, men inte alla. Även om den begravningsbyrå du vill anlita inte har tjänsten kan du använda dig av den för att förbereda dig. Du kan se vilka saker du kommer behöva ta beslut om och få ungefärliga prisuppgifter. Tänk på att priserna kan variera något om din ort eller begravningsbyrå inte finns med i tjänsten. Genom att få en uppfattning om vilka val som behöver göras och vilka kostnader det rör sig om kan du vara bättre förberedd när du kontaktar och senare träffar just din begravningsbyrå.