Anlita en elektriker

Många av oss är hemmafixare och tänker tanken att dra sladdar och ledningar inte är en stor grej och när man ändå håller på att renovera själv kan man lika gärna göra eljobbet själv också. Gör inte det! Det är förenat med livsfara om man gör fel. Har man anlitat en elektriker för jobbet så har man också säkerhet i fall det nu är så att det skulle bli fel och man måste söka ersättning hos försäkringsbolaget, dom betalar inte ut till någon som har dragit sladdarna själv.

Saker att göra själv
Det finns saker som du dock kan göra själv om du vill spara några kronor innan du anlitar en elektriker. Byta ut saker som skarvsladdar, trasiga dosor och apparater. Du får också självklart byta ut lampor och proppar. Vägguttag får du byta utan att anlita en elektriker och också reparera trasiga apparater. Om du byter ut strömbrytare i kapsling så får den högst vara på 16 A.

Det här får du inte göra:
Att anlägga golvvärme eller ge sig på elinstallationer som befinner sig i våtrums utrymmen kräver extra kunskap och det är större risk för fara, därför är en elektriker till dessa uppgifter nödvändigt.

 Att ta ansvar för den fastighet man ägen är att ta ansvar för dom som bor i den och dom runt omkring i fall en olycka skulle ske. Det här är inte området att snåla in på slantarna.

 Att dra in ny el, installera nya elektriska system, byta ojordare vägguttag mot jordade, värmepumpar och kylanläggningar. Elcentralens installation, reparation eller underhåll är av yttersta vikt att en elektriker hanterar då detta är husets centrum och är det inte rätt kopplat kan det få riktigt  tråkiga konsekvenser.