Olika inriktningar på elektrikeryrket

Genom gymnasieutbildning, komvuxutbildning eller exempelvis arbetsmarknadsutbildning kan du bli elektriker. Det är ett relativt brett hantverksyrke som handlar om att främst installera eller serva olika anläggningar med elinstallationer. Yrket delas ofta in i fyra olika kategorier beroende på vad för hantverk som utförs.

Detta är installationselektriker, serviceelektriker, industrielektriker samt svagströmselektriker.

Installationstekniker arbetar ofta vid nybyggnationer eller vid byggnationer där en ny anläggning ska monteras. De installerar allt från enklare belysningssystem till mer avancerade maskiner. Eftersom det handlar om montage kallas även en installationstekniker för montör eller elmontör.

Alla som fullgjort en utbildning för att bli elektriker börjar sin yrkesbana på denna nivå. Det krävs då både teoretisk utbildning samt lärlingstid. Är man elektriker på denna nivå får man däremot inte starta eget företag för att bedriva verksamheten på egen hand. Det krävs nämligen att man är anställd av ett företag och att det inom detta företag finns el-behörighet.

Efter att ha jobbat som montör under ett par år väljer en del att läsa vidare. Detta både för att fördjupa sig inom sitt kunskapsområde, få möjlighet till högre lön och bredda sina arbetsområden. Även om arbetsmarknaden generellt är god för elektriker så är chansen ännu större att få jobb om vidareutbildning finns.

Om man i detta fall läser vidare kan man ansöka om att få egen el-behörighet. Detta innebär att man inte behöver vara anställd för att få jobba som elektriker.

Industrielektriker är specialiserade på områden inom den större industrin för elektriker . Det kan exempelvis vara motorstyrningar. Eftersom denna kompetens främst eftertraktas elektriker göteborg inom industrin är det även här som dessa elektriker främst hittas.

Distributionselektriker heter de som arbetar inom produktion och distribution. Man kan förenklat säga att verksamheten spänner sig från kraftverket ut till slutkonsumenten hos elektrikerngöteborg.se och dess elmätare. De arbetar ofta hos större elbolag. Detta både privata företag och företag som ägs av exempelvis kommuner.

Svagströmselektriker installerar och servar elektriska apparater, maskiner och installationer med svagström. Det kan exempelvis vara brandlarm, larmsystem och olika slags datanät. Strömstyrkan är betydligt svagare och därmed inte lika farlig som vid andra installationer. Däremot krävs fortfarande en god kunskap om hur allt ska kopplas för att rätt resultat ska nås.

Inte alltid skarpa gränser

Det finns inte alltid vattentäta skott mellan de olika inriktningarna. En elektriker är bred gällande kunskap inom området och kan sedan ha specialkompetens inom ett smalare område, du har också rätt till avdrag för elektriker. Det betyder att vissa arbeten kan utföras av vilken elektriker som helst medan andra installationer kräver smalare kompetens.